Informații utile

Despre proiect

START UP SUD MUNTENIA, cod SMISS 105929 este un proiect realizat în parteneriat de CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ DÂMBOVIȚA – Beneficiar, S.C. TRIVENTO S.R.L. – Partener 1, ASOCIAȚIA DEZVOLTARE.RO – Partener 2 și UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE – Partener 3 și se desfășoară în regiunea Sud Muntenia ce cuprinde județele Dâmbovița, Prahova, Călărași, Giurgiu, Argeș, Ialomița, Teleorman.

 

Derularea proiectului începe cu data de 15.01.2018 și are o durată de 33 de luni.

 

Proiectul este cofinațat din Fondurile ESI (85%) și din Bugetul național prin Programul Operațional Capital Uman cu sprijinul YEI (Youth Employment Initiative – Inițiativa de Ocupare a Tinerilor), Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zina urbană, Schema de ajutor de stat: România Start Up Plus.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea antreprenoriatului și creșterea competențelor manageriale și antreprenoriale în regiunea Sud Muntenia, ca oportunitate pentru dezvoltarea de afaceri, inclusiv IMM-uri inovatoare și ocupare.

 

Obiectivele specifice:

 1. Creșterea gradului de informare a persoanelor de peste 18 ani (șomeri și inactivi /angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă) cu reședinta/domiciliul în regiunea Sud Muntenia care doresc să inființeze o afacere nonagricolă în mediul urban din regiunea Sud Muntenia cu privire la oportunitățile de antreprenoriat și ocupare, printr-o campanie privind selecția GT și a planurilor de afaceri
 2. Creșterea nivelului de pregătire a minimum 300 de persoane din regiunea Sud Muntenia cu vârsta de peste 18 ani, dintre care, minim 150 de femei, în înființarea și dezvoltarea de afaceri, prin furnizarea de cursuri de competențe antreprenoriale
 3. Înființarea a 36 de noi afaceri care vor angaja min 72 de persoane, prin dezvoltarea și implementarea unei scheme de minimis
 4. Oferirea de asistență și monitorizare integrate pentru inființarea, dezvoltarea și sustenabilitatea celor 36 de afaceri finanțate și celor minim 72 de locuri de muncă aferente
Rezultate

Indicatorii proiectului sunt:

 • 72 locuri de muncă create și existente ca urmare a spirjinului primit de șomeri, persoanele inactive și persoanele angajate.
 • 36 de persoane fizice sau juridice create și funcționale la finalizarea proiectului.
 • 300 persoane care beneficiază de sprijin:
  • 150 persoane care au un loc de muncă, dar doresc să dezvolte un proiect antreprenorial
  • 150 persoane inactive sau aflate în șomaj