Partenerii noștri

Camera de Comerț Dâmbovița

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, fondată în 1928, este o organizație autonomă, neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, cu personalitate juridica, creată cu scopul de a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri în raport cu autoritățile publice și organismele din țară și din străinătate.

Misiunea noastră este de a fi principalul promotor al dezvoltării economice locale, în consecință CCIA Dâmbovița vine în sprijinul mediului de afaceri prin implementarea de proiecte care să crească valoarea economiei județului. Scopul este crearea unui mediu de afaceri sănătos și prosper, care reprezintă motorul de dezvoltare al oricărei societăți, prin bunurile și serviciile oferite, locurile de muncă create, contribuțiile la bugetele locale și de stat și toate avantajele directe și indirecte create.

Câteva din activitățile desfașurate de CCIA Dâmbovița:

 • Organizează cursuri de formare profesională (inițiere, perfecționare,
  calificare)
 • Desfășoară activități de informare și documentare în interesul membrilor săi
  și al economiei județene
 • Desfășoară activități de consultanță în afaceri
 • Implementare proiecte cu fonduri europene
 • Arbitrajul comercial asigurat prin Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă C.C.I.A. Dâmbovița
 • Desfășoară activități de consultanță și îndrumare în înființarea și dezvoltarea de noi întreprinderi, modificarea celor existente, suspendări de activitate, radieri, dizolvări, lichidări, cesiuni.
Logo CCIDB_01
Logo_Asociatia_Dezvoltare

Asociația Dezvoltare.ro

ASOCIAȚIA DEZVOLTARE.RO este o organizație neguvernamentală înființată în anul 2016 și are ca obiect de activitate următoarele categorii de activități:

 • Dezvoltarea resurselor umane
 • Dezvoltarea și promovarea cercetării în educație
 • Sprijinirea reintegrării în piața muncii a persoanelor inactive
 • Promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului
 • Dezvoltarea socială și economică, dezvoltarea locală, regională și sectorială
 • Sprijinirea activităților de tineret
 • Dezvoltarea si promovarea cercetării sociale
 • Organizarea și derularea de cursuri de formare/training

Prin însăși obiectul de activitate, Asociația Dezvoltare.ro își propune promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului și derulează în prezent activități de formare antreprenorială, fiind autorizată ANC pentru susținerea cursului „Competențe antreprenoriale”.

De asemenea, Asociația Dezvoltare.ro derulează activități în domeniul antreprenoriatului prin acordarea de consultanță antreprenorială, mentorat și coaching în vederea demarării unei afaceri, acordarea de sprijin și consiliere pentru demararea unei afaceri pentru refugiați și migranți, servicii de formare profesională și organizare.

Experții implicați în activitatea Asociației au experiență de peste 10 ani în implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și, în special în domeniul antreprenoriatului.

Trivento

Educația poate schimba lumea. Și noi credem cu tărie asta. Am ales învățarea continuă pentru că știm că putem întotdeauna mai mult și ne dorim asta și pentru cei din jurul nostru. Dedicăm proiectelor Trivento Business Group toate resursele educaționale formale și non-formale, pentru a ne asigura de aportul semnificativ al echipei noastre la dezvoltarea organizațională continuă a clienților noștri.

Alegem în fiecare zi să concepem, să personalizăm și să desfășurăm programe de training, coaching și consultanță sub semnul viziunii și calității, astfel încât clienții noștri de astăzi să fie învingătorii de mâine în drumul către succesul personal și profesional.

Asigurăm evoluția profesională și personală a clienților noștri prin soluții educaționale personalizate. Ne dorim să dezvoltăm profesioniști pentru prezent și viitor!

Vrem să fim principalul furnizor de servicii educaționale și dezvoltare organizațională din Europa Centrala și de Est. Livrăm rezultate cuantificabile prin programe certificate, create alături de experți în dezvoltare organizațională, psihologie și management. Valorile noastre ne îndeamnă să cerem și oferim respect, transparență și evoluție, alături de clienții, colegii și partenerii noștri.

Logo_Trivento
Logo_UVT

Universitatea Valahia

Oficializarea și instituționalizarea învățământului superior târgoviștean se reia după Revoluția din 1989, când apare în 1991 Colegiul Universitar Tehnic și Economic, ulterior prin Hotărârea Guvernului României nr. 288 din 01.06.1992, se inființează Universitatea Valahia din Târgoviște. Înființarea acestei universități se înscrie firesc în concepția de dezvoltare a universităților regionale, frecvente în principalele state europene și nord-americane.

Dacă la înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura s-a diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii, astfel Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență – 3 sau 4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță. În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială corespunzătoare.

Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele mediului social-economic în cadrul căruia funcționează.

Instituția noastră oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie. Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.