Comunicat_giurgiu

Lansarea proiectului “StartUP Sud Muntenia”

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița – Beneficiar, împreună cu S.C. Trivento S.R.L. – Partener 1, Asociația Dezvoltare.ro – Partener 2 și Universitatea Valahia din Târgoviște – Partener 3, derulează începând cu data de 15.01.2018 proiectul “START UP SUD MUNTENIA”, Cod SMIS 105929, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru POCU, reprezentat prin Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia.

Valoarea totală a proiectului este de 8.482.380,98 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a Uniunii Europene din fondurile ESI (FEDR / FC / FSE / ILMT) este de 7.117.450,41 lei, echivalentă cu 85% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea antreprenoriatului și creșterea competențelor manageriale și antreprenoriale în regiunea Sud Muntenia, ca oportunitate pentru dezvoltarea de afaceri, inclusiv IMM-uri inovatoare și ocupare.

Obiectivele specifice:

 1. Creșterea gradului de informare a persoanelor de peste 18 ani (șomeri și inactivi /angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă) cu reședinta/domiciliul în regiunea Sud Muntenia care doresc să inființeze o afacere nonagricolă în mediul urban din regiunea Sud Muntenia cu privire la oportunitățile de antreprenoriat și ocupare, printr-o campanie privind selecția GT și a planurilor de afaceri
 2. Creșterea nivelului de pregătire a minimum 300 de persoane din regiunea Sud Muntenia cu vârsta de peste 18 ani, dintre care, minim 150 de femei, în înființarea și dezvoltarea de afaceri, prin furnizarea de cursuri de competențe antreprenoriale
 3. Înființarea a 36 de noi afaceri care vor angaja minim 72 de persoane, prin dezvoltarea și implementarea unei scheme de minimis
 4. Oferirea de asistență și monitorizare integrate pentru inființarea, dezvoltarea și sustenabilitatea celor 36 de afaceri finanțate și celor minim 72 de locuri de muncă aferente

 

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt

 1. Indicatorii prestabiliți de rezultat:
 • 72 de locuri de muncă create și existente ca urmare a sprijinului primit de șomeri și inactivi / persoane angajate de 6 luni după terminarea sprijinului
 • 36 de IMM-uri create și funcționale de 6 luni după terminarea sprijinului
 1. Indicatori prestabiliți de realizare:
 • 300 de persoane care beneficiază de sprijin
 • 150 de persoane care beneficiază de sprijin, din care aceștia sunt angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă
 • 150 de persoane care beneficiază de sprijin, din care aceștia sunt șomeri și inactivi

Proiect cofinațat din Fondurile ESI (85%) și din Bugetul național prin Programul Operațional Capital Uman cu sprijinul YEI (Youth Employment Initiative – Inițiativa de Ocupare a Tinerilor), Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zina urbană, Schema de ajutor de stat: România Start Up Plus.

Descarcă Comunicatul de presa